Journalistenservice

Dansk undersøgelse: Ingen sammenhæng mellem statiner og øget risiko for polyneuropati

Amsterdam, 27.06.2017

 I lang tid har der hersket tvivl om, hvorvidt kolesterolsænkende statiner kunne bidrage til dannelse af neuropatier. På baggrund af undersøgelsen, som blev præsenteret på European Academy of Neurology’s kongres i Amsterdam, er der ingen grund til bekymring: Patienter, som er blevet behandlet med statiner, har ikke større risiko for at udvikle polyneuropati end andre.

Amsterdam, d. 27. juni 2017 – En god nyhed til patienter, som er afhængige af kolesterolsænkede medicin, blev fremlagt af danske forskere på den 3. kongres i European Academy of Neurology (EAN) i Amsterdam: I modsætning til tidligere antagelser medfører brug af statiner ikke forhøjet risiko for at udvikle polyneuropati.

Polyneuropati er en systematisk betinget beskadigelse af de perifere nerver med symptomer som smerter, fysisk ubehag såsom følelsesløshed og en stikkende fornemmelse i kroppen eller forstyrrelser i forbindelse med opfattelsen af varme og kulde i arme og ben. Der kan også opstå svaghed i hænder og fødder. Hvorvidt statiner kan være en potentiel udløser af denne nervesygdom, har forskerne indtil nu været uenige om.

Mens der på baggrund af forskellige undersøgelser ikke kunne dokumenteres nogen sammenhæng, såede enkelte case-rapporter samt en undersøgelse fra 2002 foretaget i Danmark alligevel tvivl herom. Ganske vist var forekomsten af polyneuropatier af ukendte årsager, således f.eks. idiopatiske polyneuropatier, lav i denne undersøgelse, den relative risiko var dog ikke ubetydelig: Hos patienter med en polyneuropati var der 14 gange større sandsynlighed for, at de havde indtaget statiner, sammenlignet med befolkningen som helhed. 

Nu gik et dansk forskerteam under ledelse af Prof. David Gaist i gang med at bore dybere i dette emne. Man gentog den tidligere undersøgelse med et setup, som lå meget tæt op ad den tidligere undersøgelse, men denne gang baserede man undersøgelsen på et langt større antal af cases, som omfattede perioden mellem 1999 og 2013. Efter at have sorteret de patienter fra, som havde diabetes, et stort alkoholforbrug og andre anerkendte risikofaktorer for polyneuropati, blev der identificeret 370 patienter, som havde en sikret polyneuropati-diagnose. Hos de patienter, som havde polyneuropati af ukendte årsager, blev brugen af statiner sammenlignet med den i kontrolgruppen på 7.400 personer. 

Til sidst kunne forskerne præsentere følgende resultat: ”I henhold til vores undersøgelse er der ingen sammenhæng mellem indtagelsen af statiner og forekomsten af polyneuropatier”, konkluderer lederen af undersøgelsen, Dr. Toke de Koning Svendsen fra Odense Universitetshospital. Dette bekræftes ligeledes af analyserne, hvor der er taget højde for behandlingens dosis og varighed. ”Vi er dog nødt til at komme med det forbehold, at vi ikke har inkluderet patienter med diabetes eller andre risikofaktorer for polyneuropati. Selv om disse resultater er gode nyheder, er vi nødt til at erkende undersøgelsens begrænsninger”, siger Dr. Svendsen. 

Kilde: 3rd EAN Congress Amsterdam 2017, Abstract Svendsen et al.; Statins and polyneuropathy revisited: Case-control study in Denmark, 1999-2013

Pressestelle EAN Kongress

B&K - Bettschart&Kofler Kommunikationsberatung, Dr. Birgit Kofler

Tel.: +43-1-319 43 78; +49-176-35426750; +43-676-63 68 930

E-Mail: kofler@bkkommunikation.com